Ett utbrott av bakterien meningokocker har ägt rum på Jamboreen i Japan. På grund av detta har folhälsomyndigheten gått ut och uppmanat alla deltagare att snarast uppsöka sjukvården för att få förebyggande behandling. Detta för att minska risken för smittspridning.

För mer information besök

 http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/augusti/fall-av-meningokocksjukdom-efter-internationellt-scoutlager/

https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/folkhalsomyndigheten-om-smitta-som-spreds-pa-scoutlager