Vårterminsplaneringen hölls i Karsvik söndagen den 13 januari. 32 Mälarscouter deltog. Noteringarna från mötet bifogas nedan. Ett stor tack till alla ledare, utmanare och funktionärer som deltog!