Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Syfte och bakgrund

Mälarscouterna vill uppmuntra sina medlemmar att delta i arrangemang av upplevelsetyp. Dessa omfattar bland annat Blå Hajk, Upplev, Gula Knuten, Explorer Belt, Händer, Grönt spår, Eurojamboree och liknande evenemang som Mälarscouterna inte arrangerar. Dessa arrangemang sträcker sig ofta över en eller flera veckor och är ofta dyra för den enskilde medlemmen. Därför vill Mälarscouterna ge medlemmen ett ekonomiskt bidrag för att underlätta deltagande. Världsscoutjamboreen är inte tänkt att täckas av arrangemanget, ej heller andra arrangemang dit Mälarscouterna skickar många deltagare.

Fastställd av Kårstämman 2021-09-26

Regler för fonden

 1. Beslut angående fördelning av fondens tillgångar beslutas av kårstyrelsen.
 2. Bidrag från fonden kan sökas av medlemmar i Mälarscouterna som under verksamhetsåret varit verksam som äventyrarscout, utmanarscout, rover, ledare eller funktionär.
 3. Medel ges för upplevelsebaserade scoutarrangemang utanför Mälarscouterna. Stöd ges inte heller för deltagande på Världsscoutjamboree eftersom det då brukar bli en större gemensam satsning.
 4. Ansökan behandlas fortlöpande under året och kan ske max ett år innan evenemang och senast  högst två månader efter.
  • Kårstyrelsen ska behandla ansökan inom det som är längst av
   • två månader eller 
   • till nästkommande kårstyrelsemöte
 1. Maximalt belopp som utdelas är 1500 kr per person och år.
  • Totala bidrag får inte överstiga kostnaden för deltagande, och ska om inte särskilda ekonomiska skäl föreligger inte täcka mer än 70 % av deltagarkostnaden
 2. Ansökan skall innefatta en kortfattad beskrivning av projektet samt en kortfattad budget.
 3. Redovisning
  • Redovisning skall ske senast 6 månader efter genomförd aktivitet.
  • Redovisning kan ske på något av följande alternativ eller motsvarande:
   • En inspirerande artikel på Mälarscouternas hemsida,
   • Bildvisning för kårens medlemmar,
   • Kurspass för kårdeltagare.

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!