Världsscoutjamboree

Det största scoutarrangemanget i världen, återkommer vart fjärde år. 2019 går resan till USA när Mexico, USA och Kanada arrangerar. 2023 blir det i Sydkorea. Deltagare är mellan 14 och 17 år, äldre scouter deltar som ledare eller funktionärer (IST). Jamboreen består av en rundresa i värdlandet och en lägervistelse tillsammans med 30 000-40 000 scouter från hela världen!