I Karsviks förråd (Östergården & Kallförrådet )förvaras materiel och material för våra scoutmöten.

Materielgruppen ansvarar för att det finns materiel för möten, t.ex. stormkök, yxor, lumor kompasser, eldskålar saxar, och verktyg.

Avdelningarna själva ansvarar för att det finns material som förbrukas på mötena. T.ex. läder, garn, pysselmaterial & ved.

Överblivet mötesmaterial som får förbrukas fritt av andra avdelningarna lämnas i de uppmärkta plastlådorna i förrådet, samt veden i vedlåren bakom ladan. 

Av säkerhetsskäl anskaffar materielgruppen lampolja för lumorna och tenol för stormköket. Bränslena förvaras i mötesförrådet, gasolskåpet i Karsvik samt plåtskåpet i hajkförrådet.

2016-10-10 17.54.16 2016-09-05 20.19.13   

2017-09-02 11.01.03