Hej Mälarscouter,

Läs detta noga inför kommande scoutmöten. I korthet:

 • Fortsatt avdelningsverksamhet
 • All verksamhet förläggs utomhus eller digitalt
 • Okej med matlagning på möten om det läggs undan tillräckligt med tid för ett ordentligt hygienarbete

Regler för fortsatt avdelningsverksamhet

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Mälarscouterna fortsätta bedriva ordinarie verksamhet, dock anpassad för situationen med spridning av covid-19. Enligt de riktlinjer för riskbedömning som publicerats och rekommendationer riktade till idrottsföreningar så kan vi konstatera att vår avdelningsverksamhet går att genomföra säkert och att vi uppmuntras fortsätta. De punkter vi bör fundera extra över är:

 • Inomhus/utomhus
 • Tillgång till hygienåtgärder
 • Långvarighet
 • Moment med närkontakt
 • Storlek på grupp
 • Riskgrupper och deltagare med samhällsviktiga arbeten

På scoutsammankomster betyder det att

 • Alla möten sker utomhus eller digitalt. Viss förberedelse inför möten får förekomma inomhus, och självklart handtvätt och toabesök. Möten för ledare och funktionärer hålls utomhus eller på distans, exempelvis via Google Meet. Utmanarmöten får hållas inomhus förutsatt att det inte uppstår trängsel.
 • Matmöten är okej, förutsatt att hygienen kan hållas. Tänk på att det betyder att de olika momenten tar längre tid än vanligt. Det kommer att installeras handtvättstation utomhus vid Karsvik för att underlätta hygienarbetet. Vi orsakar inte heller trängsel i matbutiken, matinköp sker av enskilda.
 • Tänk igenom val av aktiviteter för att undvika moment med närkontakt. Undvik vanliga avdelningsrop, går de att göra på något annat sätt?
 • Planera mellan avdelningarna så att vi inte har fler än en avdelning på ett ställe
 • Scouter och ledare stannar hemma 48 timmar efter tillfrisknande, även vid milda symptom. Uppvisar en scout symptom, kontakta genast föräldrarna så scouten kan lämna mötet.

På hajker betyder det dessutom att 

 • Dagshajker rekommenderas, men övernattning är okej om det kan ske med en ryggsäck mellan alla liggunderlag. Alla våra hajker är till största del utomhus.
 • Scouter som ställer in sent på grund av symptom ska erbjudas få tillbaka hajkavgiften, för att inte uppmuntra till riskfyllt deltagande. Detta görs via mail till ekonomi@malarscouterna.se eller via appen Återbetalningar på hemsidan.
 • Det behöver finnas en tydlig plan för hur symptom som uppkommer under hajken hanteras.
 • Undvik långa färdsträckor, stanna hellre i närområdet. Undvik kollektiva transportmedel.
 • Genomför så stora delar som möjligt i mindre grupper.
 • Ha en tydlig plan för hygien, och låt eventuell matlagning ta sin tid.

 

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig och andra. Läs också Scouternas riskanalysguide, och artikeln i Scout angående övernattningar.

I och med försiktigare inställning gentemot även milda sjukdomssymptom ökar risken att aktiviteter ställs in med kort varsel. Är inte tillräckligt många ledare friska, var inte rädda att ställa in. Meddela ko@malarscouterna.se alla sådana beslut. 

Varför hålla öppet?

Vår verksamhet går att bedriva utan betydande risker enligt nuvarande rekommendationer från myndigheter. Däremot är det viktigt för samhället att verksamhet som kan fortgå på ett säkert sätt fortgår. För våra scouter är det viktigt att komma ut och röra på sig, och att vi inte bidrar till mer panik än nödvändigt. Detta är i enlighet med Scouternas centrala rekommendationer. Vi i styrelsen håller oss uppdaterade och redo att ompröva beslut på kort varsel om förutsättningarna ändras. 

Julavslutning

I år sker julavslutningen på avdelningsnivå istället för att samla scoutkåren eller avdelningarna samma veckodag. För ledare kommer vi bjuda in till en mysig eftermiddag utomhus, med eld, varm dryck och trygga avstånd.

Vid sjukdom på avdelning

Om någon blir sjuk inom en vecka från att deltagit i scoutverksamhet så rekommenderar vi deltagaren att testa sig för covid. Skulle testet vara positivt så ska scouten höra av sig till avdelningsledaren. Avdelningsledaren ska därefter göra följande:

 1. Informera ledare, scouter och föräldrar på avdelningen
 2. Informera andra som varit i närheten av personen ifråga i scoutsammanhang
 3. Informera KO-gruppen via ko@malarscouterna.se

 

Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till kårordförande Teo på 070-49 40 350 eller ko@malarscouterna.se. Om din avdelning ställer in någonting vill jag verkligen veta det för att kunna ha överblick på kårens verksamhet: maila ko@malarscouterna.se. Särskilt viktig information, exempelvis om vi beslutar att stänga ner scoutverksamheten, kommer gå ut via sms till alla ledare. 

Lycka till!

Kårstyrelsen genom
Teo Elmfeldt
Kårordförande
 

2020-03-28 Uppdatering med anledning av skärpta krav och rekommendationer.

2020-04-02 Alla möten sker nu utomhus, utan undantag. Lagt till Scouternas riskanalysguide.

2020-04-20 Uppdaterat stycket angående Valborg.

2020-05-08 Uppdateringar kring olika arrangemang

2020-05-18 Uppdatering kring hajker, specifikt övernattningar

2020-08-14 Uppdatering inför hösten

2020-08-17 Uppdatering kring matmöten

2020-09-20 Utmanarmöten inomhus tillåtna

2020-10-27 Hantering vid sjukdomsfall