Hej Mälarscouter,

Läs detta noga inför kommande scoutmöten. I korthet:

 • Fortsatt avdelningsverksamhet
 • Ingen gemensam avslutningshajk
 • Flexibel lägerplanering
 • Övriga konsekvenser

Riktlinjer för fortsatt avdelningsverksamhet

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Mälarscouterna fortsätta bedriva ordinarie verksamhet, dock anpassad för situationen med spridning av covid-19. Enligt de riktlinjer för riskbedömning som publicerats och rekommendationer riktade till idrottsföreningar så kan vi konstatera att vår avdelningsverksamhet går att genomföra säkert och att vi uppmuntras fortsätta. De punkter vi bör fundera extra över är:

 • Inomhus/utomhus
 • Tillgång till hygienåtgärder
 • Långvarighet
 • Moment med närkontakt
 • Storlek på grupp
 • Riskgrupper och deltagare med samhällsviktiga arbeten

På scoutsammankomster betyder det att

 • Alla möten sker utomhus eller digitalt. Viss förberedelse inför möten får förekomma inomhus, och självklart handtvätt och toabesök. Möten för ledare och funktionärer hålls utomhus eller på distans, exempelvis via Google Meet.
 • Inga matmöten. Det kan vara okej att bjuda på något att dricka och äta, men inte tillagning. Alla som hanterar eller äter någonting måste tvätta händerna enligt riktlinjer.
 • Tänk igenom val av aktiviteter för att undvika moment med närkontakt. Undvik vanliga avdelningsrop, går de att göra på något annat sätt?
 • Planera mellan avdelningarna så att vi inte har fler än en avdelning på ett ställe
 • Scouter och ledare stannar hemma 48 timmar efter tillfrisknande, även vid milda symptom. Uppvisar en scout symptom, kontakta genast föräldrarna så scouten kan lämna mötet.

På hajker betyder det dessutom att 

 • Dagshajker rekommenderas, men övernattning är okej om det kan ske med avstånd. Alla våra hajker är till största del utomhus.
 • Scouter som ställer in sent på grund av symptom ska erbjudas få tillbaka hajkavgiften, för att inte uppmuntra till riskfyllt deltagande.
 • Det behöver finnas en tydlig plan för hur symptom som uppkommer under hajken hanteras.
 • Undvik långa färdsträckor, stanna hellre i närområdet. Undvik kollektiva transportmedel.
 • Genomför så stora delar som möjligt i mindre grupper.
 • Ha en tydlig plan för hygien, och låt eventuell matlagning ta sin tid.

 

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig och andra. Läs också Scouternas riskanalysguide, och artikeln i Scout angående övernattningar.

I och med försiktigare inställning gentemot även milda sjukdomssymptom ökar risken att aktiviteter ställs in med kort varsel. Är inte tillräckligt många ledare friska, var inte rädda att ställa in. Meddela ko@malarscouterna.se alla sådana beslut.

 

Varför hålla öppet?

Vår verksamhet går att bedriva utan betydande risker enligt nuvarande rekommendationer från myndigheter. Däremot är det viktigt för samhället att verksamhet som kan fortgå på ett säkert sätt fortgår. För våra scouter är det viktigt att komma ut och röra på sig, och att vi inte bidrar till mer panik än nödvändigt. Detta är i enlighet med Scouternas centrala rekommendationer. Vi i styrelsen håller oss uppdaterade och redo att ompröva beslut på kort varsel om förutsättningarna ändras. 

Ingen gemensam avslutningshajk

På grund av de många logistiska utmaningarna med att arrangera kårgemensamma aktiviteter som uppfyller alla riktlinjer så väljer vi i år att inte genomföra en gemensam avslutningshajk. Läs mer på Avslutningshajkssidan.

Flexibel lägerplanering

Vi hoppas att det kommer gå att genomföra ett kårläger i slutet av sommaren, och planerar för att kunna genomföra det med hänsyn till de restriktioner som gäller då. Därför måste lägerplaneringen bli mer flexibel, detsamma gäller anmälan och avanmälan. Läs mer på lägersidan. 

Övriga konsekvenser

Andra arrangemang som kan tänkas påverkas.

Digitalt Valborg

Mälarscouternas digitala valborgsfirande blev populärt både bland våra grannar, andra scouter och media. Läs en sammanfattning av vad som hände på Valborgssidan!

 

Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till kårordförande Teo på 070-49 40 350 eller ko@malarscouterna.se. Om din avdelning ställer in någonting vill jag verkligen veta det, för att kunna ha överblick på kårens verksamhet, maila ko@malarscouterna.se. Förändringar sker snabbt, så håll koll på mailen. Särskilt viktig information, exempelvis om vi beslutar att stänga ner scoutverksamheten, kommer gå ut via sms till alla ledare. 

Lycka till!

Kårstyrelsen genom
Teo Elmfeldt
Kårordförande
 

2020-03-28 11.09 Uppdatering med anledning av skärpta krav och rekommendationer.

2020-04-02 09:29 Alla möten sker nu utomhus, utan undantag. Lagt till Scouternas riskanalysguide.

2020-04-20 16:56 Uppdaterat stycket angående Valborg.

2020-05-08 14:56 Uppdateringar kring olika arrangemang

2020-05-18 09:47 Uppdatering kring hajker, specifikt övernattningar