Mälarscouterna bevakar löpande vad som sker med spridningen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket för närvarande innebär att alla med sjukdomssymptom, även lindriga, håller sig hemma åtminstone 48 timmar efter tillfrisknande. I fall där scouter uppvisar symptom under mötet kontaktar vi vårdnadshavare omedelbart. Vi kommer nu att vara utomhus på alla scoutmöten för spårare, upptäckare och äventyrare, så det är som vanligt viktigt att vara klädd efter väder.

Regeringen har även beslutat att begränsa offentliga sammankomster. Valborg genomfördes digitalt på vår hemsida med god uppslutning och sommarlägret genomfördes med anpassningar. Ljuskvällen är inställd, så under hösten planerar vi inga större arrangemang. Kårstämma planeras genomföras utomhus vid Karsvik.

Sammanfattad information från myndigheterna finns här.

Vi anpassar verksamheten för att minska smittspridning och ber alla att ha förståelse för att aktiviteter kan ställas in med kort varsel om inte tillräckligt många ledare är friska för ett säkert genomförande. Vi tänker igenom all vår planerade verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och det finns tydliga riktlinjer för att förhindra smitta under scoutaktiviteter.

Informationen här uppdateras löpande. Detaljer och riktlinjer riktade till ledare och funktionärer finns här.

För frågor eller funderingar, hör av dig till din avdelningsledare eller kårordförande Teo via ko@malarscouterna.se.

Senast uppdaterat 2020-09-23