Vi kliver in i ett nytt år med en utmanande tid bakom oss. Vi i Mälarscouterna är stolta över hur alla ställde om och gjorde det bästa utifrån de förutsättningar som var förra året. Med siktet framåt vill vi att du som vårdnadshavare ska veta att vi fortfarande anpassar oss och vår verksamhet kontinuerligt i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi kämpar för att ditt barn ska få fortsätta ha en rolig och utvecklande fritid tillsammans med sina kompisar, bara med lite anpassningar. Även om ovissheten och osäkerheten inför framtiden tär på oss alla så är det vår övertygelse att våra scouter mår bäst av att få ha kontinuitet i livet och det innebär fortsatt scoutverksamhet.

Mälarscouterna förväntar sig att alla med sjukdomssymptom, även lindriga, håller sig hemma åtminstone 48 timmar efter tillfrisknande. Detsamma gäller efter kontakt med någon som är bekräftat eller befarat smittad av covid-19. I fall där scouter uppvisar symptom under mötet kontaktar vi vårdnadshavare omedelbart. Vi har nu all verksamhet utomhus, så det är som vanligt viktigt att vara klädd efter väder. Vid covid-symptom inom en vecka efter scoutträff, se information nedan.

Vi bedömer, utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, att det är möjligt att bedriva utomhusbaserad scoutverksamhet för barn och ungdomar. All scouting som bedrivs planeras utifrån en riskanalys, så att aktiviteterna är tillräckligt smittfria. En del aktiviteter kommer att ske på distans, särskilt för äventyrare och äldre.

Vi ber alla att ha förståelse för att aktiviteter kan ställas in med kort varsel om inte tillräckligt många ledare är friska för ett säkert genomförande. Hör gärna av dig till ansvarig ledare på avdelningen om du inte vill delta på scoutmöten på grund av smittorisken.

Sammanfattad information från myndigheterna finns här.

Vid insjuknande

Du som scout som varit på en scoutaktivitet inom en vecka från insjuknande i covid-liknande symptom rekommenderas beställa hem ett test här:
Provtagning för dig som är sjuk

Om resultatet är positivt ska du meddela ansvarig ledare på din avdelning och därefter stanna hemma fram tills du tillfrisknat.
Om resultatet är negativt kan du när du är frisk återkomma till avdelningsmötet. Vi vill fortfarande inte att du närvarar medans du har symptom för att minimera allmän sjukdomsspridning.

Informationen här uppdateras löpande. Detaljer och riktlinjer riktade till ledare och funktionärer finns här.

För frågor eller funderingar, hör av dig till din avdelningsledare eller kårordförande Teo via ko@malarscouterna.se.

Senast uppdaterat 2021-01-21