K2 kan för närvarande inte hyras ut till sällskap som kommer att vara fler än 8 personer samtidigt inomhus.

För att möjliggöra för fler scoutavdelningar att kunna utnyttja K2 under gällande förhållanden vid dagshajker, vandringar eller andra utomhusaktiviteter finns det nu möjlighet att boka K2 för enskild dag på helger utan övernattning till en kostnad av 700 kr. Då ingår tillgång till kök, storstuga och toa. Övriga regler från FoHM skall följas.  Bokningen sker via bokak2@malarscouterna.se . (priset gäller  för externa  uthyrningar) 

Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Enligt de nya regler/lag (SFS 2021:8, 6 kap 1§) som gäller från 10/1 2021 till 30/9 2021 för uthyrning av lokaler vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer