K2 ligger i ett naturreservat där biltrafik i största möjliga mån skall undvikas.Efter möte med Statens fastighetsverk och KFUM har reglerna för biltransporter skärpts och förtydligats.