K2 ligger i ett naturreservat där biltrafik i största möjliga mån skall undvikas.Efter möte med Statens fastighetsverk och KFUM samt att våra grannar i Strömdal inte är nöjda med hur vi skött oss har reglerna för biltransporter skärpts och förtydligats.