K2 hyrs ut för Scoutverksamhet till andra scoutkårer för en kostnad av 2000:- fredag - söndag. (Från 1/1-2021 2500:-)

K2 hyrs ut till andra föreningar och skolor m.m. för scoutliknande verksamhet eller konferenser för 3000: - fredag - söndag. (Från 1/1-2021 3500:-)

K2 kan hyras enstaka vardagar för 700: -.  (Från 1/1-2021 1000:-)

Våra grannar KFUM Bromma och Vinsta har 25 % rabatt på priset för Scoutverksamhet.

K2 hyrs ut till Mälarscouternas ledare och funktionärer genom Stugfogden med 50 % rabatt på priset för Scoutverksamhet.

Under de 2 första veckorna på terminen har MS avdelningar möjlighet boka K2 innan andra kårer ges möjlighet att boka.

K2 hyrs inte ut till externa fester.

Kopia på betalning skall uppvisas vid uthämtning av nyckel.