Zoom är ett videoströmningsprogram, liksom Google Meets. Det går att ansluta till Zoom via en webbläsare, via ett program installerat på datorn, eller som en app på Android- eller iPhone-mobiler.

Mälarscouterna har två licenser och har skapat två Zoom-rum som är öppna hela tiden. Dessa kan utnyttjas för att hålla digitala möten. Primärt är dessa rum till för upptäckar- och äventyrarmöten, men kan utnyttjas av ledare och andra avdelningar ifall de är lediga. För att scouter eller obehöriga inte ska kunna utnyttja dessa rum utan ledares närvaro behöver man bli manuellt insläppt i rummen från någon som redan är där.  I dagsläget innebär det att någon från IT-gruppen behöver vara inne i Zoom för att släppa in den första ledaren, som därefter kan släppa in resterande deltagare. Alla avdelningar som planerar att utnyttja Zoom behöver därför i förväg meddela IT-gruppen när de vill bli insläppta och vilket av de två rummen som kommer utnyttjas. Vi använder enbart dessa rum, och inte privata eller Zoom-rum kopplade till någons arbetsplats eller liknande. Hör av dig till IT-gruppen om du har några frågor.

NOTERA: IT-gruppen kommer göra den första ledaren som släpps in till host över mötet. Denna ledare får då privilegier som att kunna släppa in andra till mötet eller skapa breakout rooms. För att dessa privilegier ska finnas kvar bland ledarna även om den som är host råkar droppa ut ur mötet är det viktigt att alla andra ledare görs till co-hosts. (Läs mer om vad de olika rollerna innebär och hur man gör andra till host/co-host i avsnittet Roller i det bifogade dokumentet)

Anslut till Zoom-mötet

Anslutningsuppgifterna till de två rummen är:

Via dator

När du klistrat in länken till det rum du vill ansluta till i din webbläsare, kommer du att uppmanas till att installera Zoom-klienten på din dator. Du kan välja att antingen göra det, eller att ansluta via din webbläsare.

Via Android eller iPhone

Installera appen ZOOM Cloud Meetings från App Store eller Google Play. Du kan sedan antingen mata in möteskoden (Meeting ID) eller trycka på länken för att ansluta till Zoom-mötet.

Under mötet

Läs mer om hur Zoom fungerar i det bifogade dokumentet.