Med malarscouterna.se/qr/ kan du skapa QR-koder för swish som följer mälarscouternas grafiska profil. Nedan följer instruktioner:

Användning

Använd addressen som src till en bild och specifiera storleken i webbläsaren som i följande exempel: 

<img src="https://malarscouterna.se/qr/?pris=100&msg=Hajkavgift" width="200" />


Anrop:

https://malarscouterna.se/qr/?pris={värde}&msg={värde}&lock={värde}

Parametrar

pris=
Definerar priset i swish.
Om inget pris ges kommer priset lämnas tomt och redigerbart.
Om pris=0 ges kommer en bild med texten: "Ditt pris är 0kr." visas.

Om inget pris ges kommer priset lämnas tomt och redigerbart.

msg=
Definerar meddelandet i swish 
Om inget meddelande ges kommer meddelandet lämnas tomt och redigerbart.

lock=
Definerar ifall fälten ska vara låsta eller redigerbara
OBS! Behöver normalt sett inte användas utan ställs in automatiskt. Kan dock behöva specifieras i specialfall.

Tillåtna värden på lock är:
0 - Låst meddelande & Låst pris (default)
2 - Låst meddelande & Redigerbart pris
4 - Redigerbart meddelande & Låst pris
6 - Redigerbart meddelande & Redigerbart pris

Exempel

Qr-kod med redigerbart meddelande & pris:
https://malarscouterna.se/qr/

Redigerbart meddelande & Låst pris:
https://malarscouterna.se/qr/?pris=1000

Qr-kod med 300 kr som pris och "Hajkavgift Alexander" som meddelande (båda fälten låsta):
https://malarscouterna.se/qr/?pris=300&msg=Hajkavgift+Alexander

Exempel med lock
Redigerbart meddelande & Redigerbart pris:
https://malarscouterna.se/qr/?pris=1000&lock=6

Redigerbart meddelande & Redigerbart pris:
https://malarscouterna.se/qr/?pris=1000&msg=Hajkavgift&lock=6

Qr-kod med 300 kr som pris och "Hajkavgift Alexander" som meddelande (båda fälten redigerbara):
https://malarscouterna.se/qr/?pris=300&msg=Hajkavgift+Alexander&lock=6

Övrigt

Anropet kommer generera en bild med storleken 800x1000px. Nedskalning görs i webbläsaren.