En kort sammanställning av digitala resurser för ledare på Borgen 2022

Många av dessa resurser kräver inloggning via ditt @malarscouterna.se-konto på Google Drive. Tveka inte att fråga!

Formulär

Löpande återkoppling

Händer det något som du vill föra till utvärderingen eller återkoppla på på annat sätt, som inte är tidskritiskt (snabbare än 24h), skriv det här! På så sätt fångar vi upp löpande idéer under lägrets gång, som kan användas för förbättring

Information

Ledarpärmen

Här finns alla rutiner under lägrets gång

Ansvarsfördelning kökspass

Kökspass under lägrets gång

Deltagare

Kontaktuppgifter och hälsoinformation till alla som bor i en by. Ledare har enbart tillgång till scouter i den by som de bor i, när de är inloggade i Google Workspace.UPPDATERA!!!

Säkerhetsinformation Spårare
Säkerhetsinformation Upptäckare
Säkerhetsinformation Äventyrare
Säkerhetsinformation Utmanare

Guider

Åtkomst till Google Workspace

Info kring din Mälarscouterna-inloggning på Google Drive, Google Meet och Google Chat, mm.

Ladda upp bilder

Det är jättebra att ladda upp bilder på hemsidan! Tänk på att logga in först. Det finns en mapp för varje lägerdag under Läger -> Borgen 2022. Undvik porträttbilder utan tillstånd. Men med bara ryggtavlor, flera personer i bild osv så är det fritt fram. Överkurs: Läs vad Scouterna skriver om hur vi kommunicerar scoutrörelsen på bästa sätt :)