Tänk på att alla möten ska ske digitalt och alla ska kunna vara med.

Vecka Ansvariga Ledare
46 Grupp 3 (Kalle, Gabbe, Elin, Axel, Filipa) Alexander/Fredrik
47 Grupp 4 (Elias, Frida, Elsa, Maria) Alexander
48 Grupp 1 (Emil, Ester, Oskar, Louise, Alex) Sofie
49 Grupp 2 (Gustav, Theo, Love, Joel, Ava) Fredrik
50 Ledarna planerar, Julavslutning  

 

Inspiration för digitala möten:
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/