I och med de nya riktlinjerna från FHM kommer vi i Fyrorné endast ha digitala möten framöver. Vi kommer alltså inte ha några fysiska möten eller hajker så länge som rekommendationerna är kvar.

Guide för hur ni ansluter till mötena:
https://malarscouterna.se/om/hemsida/1895-guide-till-digitala-moten

Inspiration för digitala möten:
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/

Mer info kring belsutet hittas här:
https://malarscouterna.se/om/nyheter/1893-malarscouterna-om-coronaviruset