Hej! Här kommer laxarnas termninsplanering för vårterminen 2019 med alla möten och kort info.

file:///C:/Users/simon/Downloads/Kopia%20av%202019VT%20terminsplanering%20uppt%C3%A4ckare.pdf