Här finns nu terminsprogrammet för Fjärilarnas hösttermin tillgängligt.

Fjärilarnas första möte för terminen är tisdagen den 28 augusti kl 18.30. Alla gamla och nya Fjärilar hälsas välkomna.

Scouthälsningar från 

Fjärilsledarna 

IMG_7399_ledarfoto ht 18