Kårstyrelsemöte

Kalender
Mälarscouterna
Datum
2019-09-09 19:00 - 21:00
Författare
-

Beskrivning

Mälarscouterna har vi en tradition av att alla Ledare, Funktionärer och Utmanare är varmt välkomna till, och har yttranderätt på, våra styrelsemöten. Ser ni en punkt ni vill vara med och diskutera anslut gärna.

Mötet kommer hållas hemma hos familjen Gabrielsson på Svoldervägen 22 den 9 september kl 19.00.

Dagordningen är följande:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Mötesfrågor
5.1 Medlemsskap i "Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg" (Magasinet)
5.2 Ny möteslokal vid Ängbytorg.
5.3 MS Resurs
5.4 Genomgång av årsbokslut.
5.5 Genomgång av utkast till verksamhetsberättelsen.
5.6 Genomgång av utkast på nästa års verksamhetsplan.
5.7 Genomgång av utkast till nästa års budget
6. Nya ledare
7. Styrelsens rapporter
8. Övriga rapporter
8.1 Neon 2019
8.2 Avslutningshajken
8.3 Ljuskvällen
9. Övriga frågor
9.1 Fastställande av datum för genomgång av motioner inför Kårstämman.
10. Mötet avslutas

Som ni ser är det mycket att gå igenom så vi drar igång 19:00 skarpt :)

Varmt välkomna,
David Tennander,
Kårordförande för Mälarscouterna